موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

پیشواز از بهار در متوسطه اول

دانش آموزان متوسطه اول با ایجاد فضای سبز و کاشتن گل به استقبال از بهار رفتند.
در روزهای پایانی بهمن ماه نوجوان های دبیرستان دوره اول محمدامین زیر نظر مربی کشاورزی آموزشگاه، جهت زیباسازی و همچنین بهاری شدن فضای مدرسه اقدام‌به کاشت گیاهان و گلهای بهاری در باغچه های آموزشگاه نمودند.

  

مشاهده لیست تمام مطالب...