موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

راه اندازی مزرعه دبستان پسرانه محمد امین

مزرعه کشاورزی دبستان پسرانه محمد امین برای آموزش دوستی با طبیعت برای دانش آموزان ایجاد گردیده است.
مزرعه دبستان پسرانه محمد امین با مساحت بالغ بر 300 متر مربع برای آموزش فوق برنامه دوستی با طبیعت به دانش آموزان در مهرماه 98 آماده سازی شد. این مزرعه فرصت مناسبی برای ارتباط نزدیک دانش آموزان با طبیعت و تخلیه هیجانات آنها فراهم می نماید.
همچنین این مزرعه در فصل بهار مورد کشت بهارانه قرار گرفته است و در انتظار بازگشت دانش آموزان به دامان خود می باشد.
  
مشاهده لیست تمام مطالب...