موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

مسابقات ورزشی دختران محمدامین رده ی سنی 10 تا 12 سال

مسابقات ورزشی  در فضایی دوستانه برای دانش آموزان در مدارس محمدامین انجام گردید.
 با برنامه ریزی و مدیریت تیم ورزشی موسسه محمد امین در آذر ماه 98 مجموعه مسابقات ورزشی دختران رده ی سنی 10 تا12 سال در رشته های مختلف ورزشی در بین دانش آموزان دختر دبستان دوره دوم محمدامین برگزار شد.
در این مسابقات که در رشته های  مختلف ورزشی برگزار گردید حدود 57 دانش آموز شرکت نمودند که از این تعداد  نفر 35 نفرحائز رتبه و شایسته دریافت تقدیرنامه گردیدند.
اکرم معینی مدیر دبستان دخترانه در زمینه تأثیر برگزاری مسابقات ورزشی در مدرسه عنوان نمودند که پیرو این مسابقات دانش آموزان رقابت سالم را در محیطی سرشار از شادابی و نشاط تجربه
 می کنند.
    

مشاهده لیست تمام مطالب...