موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

پاتوق کتابخوانی

پاتوق کتابخوانی زمانی برای کتاب خواندن و تفکر کردن برای اولیای دانش آموزان در دبستان پسرانه محمد امین می باشد
پاتوق کتابخوانی در دبستان محمد امین با هدف قرائت کتاب های مفید و تحلیل و برررسی آن برای اولیا به کمک اعضای انجمن مدرسه در پاییز 1398 تشکیل شده است.
در این پاتوق اولیایی که علاقه مند به شرکت در جلسات کتابخوانی مدرسه هستند شرکت نموده و هر هفته یک کتاب توسط یکی از آنها بطور کامل شرح داده می شود و پیام های دریافتی کتاب به کمک سایر والدین مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

  

مشاهده لیست تمام مطالب...