موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

آموزش تلفیقی در دبستان محمدامین

معلمان دبستان دخترانه محمد امین  برای اثر گزاری آموزش خود بر دانش آموزان بر تلفیق آموزش با مهارت های زندگی تاکید می نمایند.
رستمی مدیر دبستان دوره اول  در مصاحبه با خبرنگار مدرسه عنوان کرد که تلفیق آموزش با مهارت های زندگی جذابیت یادگیری را بیشتر نموده و جذابیت یادگیری تاثیر گزاری و پایداری آموخته ها را بیشتر می نماید.
رستمی در ادامه اذعان نمود که معلمان کلاس اول دراموزش های خود مهارت هایی مثل تعامل با دیگران ، نحوه ارتباط موثر ، خرید کردن  و ... را از طریق بازی ، بازدید ، نمایشگاه و ... به دانش آموزان ارائه می نمایند.
احمدی معلم کلاس اول برای آموزش نشانه ن دانش آموزان را به بازدید از نانوایی برد تا دانش آموزان چگونگی درصف ایستادن ، خریدن نان و نحوه پخت نان را به دانش آموزانش آموخت و پس از آن دختران با کشیدن نقاشی هایی  بازدید خود را بیان کردند.
مشاهده لیست تمام مطالب...