موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

حضور دکتر سرکارآرانی در کلاس ما

روز کتابخوانی

اردوی روز دانش آموز

اولین نماز جماعت

روز دانش آموز

آموزش کلمات هم خانواده

آشنایی با مفهوم گاز

درست کردن مکعب با سیب زمینی

درست کردن الویه

فعالیت های کلاس ما 2

مشاهده مطالب قدیمی تر...