موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

نمایش پانتومیم دانش آموزان گل کلاس پنجم ۱ در قالب گروه و قوانین آن

روز دانش آموز

فعالیت های کلاس ما