موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

تحلیل یکی از داستان های کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب تحلیل داستان قلّک مشترک بین پدر و پسر و درنتیجه درک دیدن نیمه ی پر لیوان...

-

کتابخوانی

کلیپ آموزشی بخوانیم و بیاندیشیم

- -

کلیپ نمایش اعداد مبارک, درس ریاضی

-

کلیپ آموزشی املا 2

کلیپ آموزشی املاء

فعالیت ها کلاس ما