موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

کارکنان دبستان دخترانه دوره اول محمد امین (ص) - سال تحصیلی1400-1399

کارکنان دبستان دخترانه دوره اول محمد امین (ص) - سال تحصیلی1400-1399
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 مریم رستمی مدیر 95020043
2 فاطمه امینی معاون آموزشی 95020043
3 محبوبه یوسفان معاون اجرایی 95020043
4 زهرا صالحی آموزگار پایه اول  95020043
5 فرزانه صالحی آموزگار پایه اول 95020043
6 اسما کاظمی آموزگار پایه اول 95020043
7 اکرم قدیریان آموزگار پایه دوم 95020043
8 سمیه زمانیان آموزگار پایه دوم 95020043
9 سمیه عظیما آموزگار پایه سوم 95020043
10 آزاده پلویان آموزگار پایه سوم 95020043
نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...