موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

کارکنان دبیرستان پسرانه دوره اول محمد امین (ص) - سال تحصیلی1400-1399

کارکنان دبیرستان پسرانه دوره اول محمد امین (ص) - سال تحصیلی1400-1399
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 یوسف محمدزاده مدیر 42512516
2 حسین شریف معاون  42512516
3 احسان حیدری دبیر زبان-آمادگی دفاعی 42512516
4 یدالله کریم زاده دبیر مطالعات اجتماعی 42512516
5 حامد سورانی دبیر فرهنگ و هنر 42512516
6 حامد مهدیه دبیر علوم تجربی پایه نهم 42512516
7 داود جعفریان دبیر علوم 42512516
8 مرتضی بابایی دبیر عربی پایه هفتم و هشتم-قرآن پایه نهم 42512516
9 رسول حسینی دبیر ریاضی-تفکر و سبک زندگی پایه هفتم و نهم 42512516
10 مسعود براتی دبیر قرآن پایه هفتم و هشتم- معارف عربی نهم  42512516
11 سعید کارشناس دبیر فارسی-نگارش 42512516
12 مهدی احمدی دبیر کاروفناوری 42512516
13 حسین شریف مربی تربیت بدنی 42512516
نظرات خوانندگان
ممنون بابت آموزش عالیتون
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...