موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

کلیپ های آموزشی فوق برنامه هنرمند شو ، سال تحصیلی 1400-1399 تحت مربی گری کارشناس هنرهای تجسمی زهرا سوادکوهی