موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

ثبت نام پایه اول ابتدایی سال تحصیلی 1401 - 1400

شرایط ثبت نام در پایه ی اول مدارس محمد امین(ص)
* ثبت نام در دوره ی پیش دبستانی 2 محمد امین(ص)
* گواهی گزارش وضعیت تحصیلی نوآموز طی دوره ی پیش دبستان در سامانه محمد امین(ص)
* گواهی گزارش عملکرد والدین در همراهی و پذیرش دیدگاه های تربیتی مدرسه  از سامانه  آموزشی محمد امین (ص) :
گواهی وضعیت تحصیلی و عملکرد والدین نوآموزان پیش دبستانی زمستانه: 15 اسفند و برای نوآموزان پیش دبستانی بهاره 20 اردیبهشت صادر خواهد شد.
* شرط ثبت نام پایه اول ، کسب رضایت عملکرد نوآموز و رضایت عملکرد والدین در دوره ی پیش دبستانی محمد امین (ص) می باشد.
 *لازم به ذکر است چنانچه نواموز  دوره ی مجازی پیش دبستانی را در غیر از مرکز آموزشی محمد امین گذرانده است، لازم است در دوره ی بهاره پیش دبستانی محمد امین با برنامه های تکمیلی، شرکت نموده و گواهی عملکرد تحصیلی و عملکرد والدین را دریافت نماید.
 
اخرین مهلت ثبت نام پیش دبستانی 15 اسفند
 
جهت ثبت نام در دوره پیش دبستانی وارد لینک زیر شوید :
http://www.amin-edu.org/portal/?pId=538&cId=1911