موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

ثبت نام کلاس اوریگامی ویژه تابستان 1400

اوریگامی

به هنر خلق طرح های جالب با کاغذ بدون استفاده از وسایل جانبی مثل چسب و قیچی به کمک تاهای هندسی اوریگامی می‌گویند. (اوری )به معنی با اندیشه تا دادند و( گامی) به معنی کاغذ است اوریگامی به پرورش و هماهنگی ذهن و دست کمک می‌کند و در آن خوب دیدن تمرکز ذهن و به کارگیری ظرافت به دستان بسیار مهم و مورد توجه است شکل های اوریگامی تعداد زیادی از حیوانات پرندگان و آبزیان اسباب بازی دکوراسیون اشکال هندسی و گرافیکی معماری صنعت و غیره را شامل می شود .

هزینه ثبت نام کلاس  : 190هزار تومان

زمان جلسه ی رایگان معرفی کلاس : سه شنبه 11 خرداد ساعت 17

لینک ورود به کلاس معرفی  به عنوان مهمان : https://www.skyroom.online/ch/u5490076607/class15