موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

ثبت نام کلاس شیمی ویژه تابستان 1400

 در کارگاه شیمی دانش آموزان پروژه ها و آزمایش های مختلفی را انجام می‌دهند که تماشایی و مهیج هستند و ایجاد انگیزه می کنند. این آزمایش های علمی دانش‌آموزان را قادر می‌سازد تا به طرح سوال بپردازند به دنبال پاسخ باشند تحقیق کنند و داده‌ها را جمع‌آوری کنند. آنها در واقع در یک ماهیت تحقیقاتی و یادگیری علمی شرکت می‌کنند. در کارگاه‌های شیمی و سرگرمی شما قادر خواهید بود پروژه هایی مختلف مانند ساخت مار آتشین! تبدیل شیر به پلاستیک! ساخت اجاق خورشیدی ایجاد بستنی در ۵ دقیقه و .... را انجام دهید .

تعداد جلسات : 12 جلسه 

هزینه ثبت نام کلاس  : 190 هزارتومان 

بدون جلسه رایگان معرفی کلاس