موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

ثبت نام کلاس فوتسال ویژه تابستان 1400

تعداد جلسات : 12 جلسه 

هزینه ثبت نام کلاس  : 160 هزارتومان 

بدون جلسه ی معرفی رایگان کلاس