موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

ثبت نام کارگاه سفال ویژه تابستان 1400

تعداد جلسات : 10 جلسه 

هزینه ثبت نام کلاس  : 190 هزارتومان 

بدون معرفی رایگان کلاس