موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

ثبت نام کارگاه بوم نقاشی ویژه تابستان 1400

تعداد جلسات : 12 جلسه 

هزینه ثبت نام کلاس  : 190 هزارتومان 

زمان جلسه ی رایگان معرفی کلاس ویژه کودکان   : چهارشنبه 12 خرداد ساعت 11

لینک ورود به کلاس معرفی  به عنوان مهمان :https://www.skyroom.online/ch/u5490076607/class18