موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

ثبت نام کلاس بدمینتون ویژه تابستان 1400

تعداد جلسات : 12 جلسه 

هزینه ثبت نام کلاس  : 110 هزارتومان 

بدون معرفی کلاس رایگان