موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

ثبت نام کارگاه سخنوری ویژه تابستان 1400

تعداد جلسات :8جلسه 

هزینه ثبت نام کلاس  : 110 هزارتومان 

زمان جلسه ی رایگان معرفی کلاس ویژه نوجوانان : دوشنبه 10 خرداد ساعت 17

لینک ورود به کلاس رایگان معرفی کلاس :https://www.skyroom.online/ch/u5490076607/class10