موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

ثبت نام کلاس رباتیک خلاق ویژه تابستان 1400

تعداد جلسات :10جلسه 

هزینه ثبت نام کلاس  : 190 هزارتومان