موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

تقدیر از مربیان برتر موسسه محمد امین (ص)

طی جلسه ای با حضور مدیرعامل موسسه محمد امین (ص) از مربیان برتر موسسه در زمینه طرح تدبیر، روایت پژوهی ، درس پژوهی و تجربه نگاری تقدیر به عمل آمد.

این معیارهایی که هر ساله توسط اداره آموزش و پرورش در کلیه مدارس در سطح شهرستان و استان مورد ارزیابی قرار می گیرد بدین شرح است: روایت پژوهی شامل بیان مطالب درسی به روش روایت

طرح تدبیر شامل برنامه ریزی سالانه در راستای تربیت بر مبنای شش ساحت زیبا شناختی ؛ علمی ؛ فن آورانه؛عبادی اخلاقی، زیستی بدنی ؛ اجتماعی ؛ اقتصادی و حرفه ای.

درس پژوهی شامل بهسازی آموزش یا تحلیل و نقد همکاران از کلاس درس

تجربه نگاری شامل فرایندی جهت عمق بخشیدن به هرم دانایی ، تجربیات و توانایی از طریق مستند سازی

 

آقای محنتی مدیر عامل موسسه ضمن تقدیر از تلاش بی شائبه همکاران در پیشبرد اهداف آموزشی فرهنگی موسسه گفت: وقتی موسسه را با سالهای اول تاسیس مقایسه می کنیم  و پویایی و بالندگی آن را در سالهای اخیر می بینیم پی به تلاش همکاران عزیز می بریم که البته خداوند متعال نیز در پیمودن این مسیر بسیار به ما کمک کرده است و هدف ما تاسیس موسسه غیر انتفاعی و با روشهایی که هم اکنون در حال اجرا در موسسات غیر انتفاعی است نبوده است هدف ما ایجاد یک مجموعه با روشهای جدید آموزشی بوده که بحمدالله هر سال به این مهم نزدیک تر می شویم .

مدیر عامل موسسه به همکاران قول داد که در سال 99 همانگونه که در هیات مدیره موسسه نیز اعلام شده است فعالیتهای عمرانی و گسترشی نخواهیم داشت و رسیددگی به وضعیت معیشت همکاران اولویت اول موسسه در سال جدید است.

درپایان جلسه لوح تقدیر همکاران به شرح زیر تقدیم شد:

رتبه اول استان در طرح تدبیر : خانمها الهه محنتی ، فرزانه چوپانی، الهام میرزایی, مریم اسدی ؛ زهره کاظمی ؛ لیلا سلطانی ؛ عاطفه محمدی ؛ سحر ایمانیان ؛ محمد کیانی  و آقای رضا محمدزاده

رتبه اول درس پژوهی گروهی : خانمها آزاده پلویان، اکرم معینی ؛ رضوان ایمانیان ؛ هاجر احمدی ؛ فرزانه صالحی ؛ فاطمه امینی

رتبه اول درس پژوهی فردی : آزاده پلویان

رتبه سوم درس پژوهی فردی : فاطمه یزدانی

رتبه سوم درس پژوهی فردی : مریم اسدی

رتبه سوم تجربه نگاری فردی: عاطفه محمدی

رتبه سوم درس  پژوهی فردی : الهام معینی

رتبه برتر جشنواره تدریس : الهام معینی

رتبه برتر جشنواره تدریس : رضوان ایمانیان

رتبه سوم روایت پژوهی: الهه محنتی

رتبه اول روایت پژوهی : آزاده پلویان

افتخارات و دستاورد ها

...