موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین (ص) آموزش و پرورش شهرستان نجف اباد

حرف اول

اگر امروز حتی یک کلمه از دیروز بیشتر بدانید مسلما شخص دیگری هستید.

دبستان دخترانه(دوره اول)


 دبستان پسرانه(دوره اول)


دبستان دخترانه(دوره دوم)


 دبستان پسرانه(دوره دوم)


 دبیرستان پسرانه(دوره اول)


 دبیرستان پسرانه(دوره دوم)


ورود به سامانه مدارس

انسان‌های با فرهنگ و متخصص، بزرگترین سرمایه‌های یک جامعه‌اند. این فرهیختگان در پرتو توانمندی‌های خود با کمترین امکانات مادی راه پیشرفت‌های مادی و معنوی جامعه خود را می‌سازند و توسعه های پایدار آن جامعه را موجب می شوند.این فرهیختگان در جوامعی تربیت می شوند که عالمان، خدمتگزاران، دلسوزان و خیران فرهیخته آن دست در دست هم دهند؛ وگرنه این توانمندی‌ها و استعدادها به هدر می روند. مردم نجف آباد به گواهی صاحب نظران، مطلعان و تاریخ‌دانان دارای استعدادهای درخشانند؛ اما افسوس که این استعدادها آن‌گونه که باید روند شکوفایی خود را در بیشتر دوره¬ها نپیموده است.این دغدغه سبب شد با همت عزیزانی در تاریخ 1392/12/08 جلسه‌‌ای با حضور 80 نفر از روحانیون، دانشگاهیان، فرهنگیان و خیراندیشان نجف‌آبادی تشکیل گردیده و برای چگونگی پرورش کودکان، نوجوانان و جوانان مستعد شهر چاره‌اندیشی گردد. در نهایت تصمیم گرفته شد، مؤسسه‌ تأسیس گردد و آقایان زیر، جهت پیگیری امر انتخاب شدند:
رحیم مدنیان؛ محمد نصرالهی؛ حسینعلی کمالی؛ مهدی ابراهیم؛ حسنعلی پزشکی؛ اصغر محنتی؛ فتح الله معین؛ محمود واحد؛ ایمان ایزدی؛ حسن پور اسماعیلی؛ مصطفی طاهری.
رئیس هیئت مدیره: جناب آقای سید رحیم مدنیان

  

تلگرام ما

برای عضویت در کانال تلگرام موسسه کلیک کنید