قرآن دوستان نوجوان

قرآن دوستان نوجوان

استعداد یابی قرآنی بچه های متوسطه ی اول برای شرکت در کلاس های مربوطه و مسبقات

بفرمایید نظری

بفرمایید نظری

برگزاری سوگواری سید وسالار شهیدان همراه با صرف صبحانه