آغاز ثبت‌نام مدارس غیرانتفاعی عصردانش

زمان‌بندی ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه اول

ثبت‌نام موقت: تا 20 اردیبهشت

مصاحبه: 21 تا 29 اردیبهشت

اعلام نتایج: 5 خرداد

ثبت‌نام قطعی: 5 تا 12 خرداد

ثبت نام افراد ذخیره در صورت وجود ظرفیت: 16 تا 19 خرداد