اردوی گردشگری نجف‌آباد در دبستان پسرانه محمد امین(ص) دوره اول