افتخارات دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول عصردانش

کسب مقام دوم کاراته کشوری توسط دانش آموز امین طاهری 

امین طاهری

 

کسب مقام سوم استانی کاراته توسط دانش آموز حامد القاصی راد

حامد القاصی راد

 

کسب مقام پنجم  منطقه در مسابقات فرهنگی هنری رشته ترتیل قرآن کریم  توسط دانش آموز امیر حسین جولایی

امیر حسین جولایی

 

کسب مقام چهارم مسابقات ورزشی  منطقه در رشته بدمینتون توسط آقای مهدی عمو 

مهدی عمو