اولین مجمع عمومی اولیا با مسئولین دبستان عصردانش

اولین مجمع عمومی اولیا با مسئولین دبستان عصر دانش

اولین مجمع عمومی اولیا با مسئولین و معلمان  در تاریخ 23 شهریو 95 در محل دبستان عصر دانش برگزار شد. در این جلسه خانم محنتی، مدیر مدرسه، ضمن تشریح اهداف و برنامه های مدرسه در سال جاری، تفاهم ، همدلی، همراهی و تعامل اولیا با مسئولین مدرسه را مهمترین عامل دستیابی به اهداف متعالی آموزش و پرورش و موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین(ص) دانست.

پس از آن، اولیای عزیز دانش آموزان با حضور در کلاس فرزندان خود، ضمن آشنایی با معلم، از اجرای اقدامات لازم برای حضور شکوهمند دانش آموزان در روز بازگشایی آگاه گردیند.