بازدید آقای ابراهیم رییس اداره آموزش و پرورش نجف آباد از دبستان عصر دانش

رئیس اداره آموزش وپرورش نجف آباد آقای ابراهیم بهمراه معاون آموزش ابتدایی سرکارخانم زمانه وکارشناس آموزش ابتدایی آقای قادری در بازدید از دبستان پسرانه عصردانش گفت:مدارس موسسه محمد امین(ص) با حمایت های مردمی و پشتیبانی های مسئولین قطعا از مدارس موفق شهر و کشور خواهند بود چرا که بنای این مدارس با نیت خیر و دغدغه ی مردمی برای تربیت انسانهای شایسته نهاده شده است.

در این بازدید معاون ابتدایی خانم زمانه ضمن تایید عملکرد کارکنان این دبستان بیان داشت: مدرسه عصر دانش با وجود نوپا بودن، با حضور همکاران و مسئولان دلسوز و خوش ذوق، توانسته است از عملکرد بسیار خوب و قابل توجهی برخوردار گردد.