بازدید از بازارچه نجف آباد

✅کلاس اول ✅
بازدید از بازارچه نجف آباد مطابق با درس در بازار کتاب بخوانیم 
با استقبال گرم و صمیمانه کسبه نجف آباد روبرو شدند . این درس با عیدی و کادو از طرف مغازه داران محترم زیباتر شد.