بازدید و اردوی علمی از خانه ی نوریان توسط دانش‌آموزان چهارم دبستان دخترانه محمد امین(ص)

بازدید و اردوی  علمی از خانه ی نوریان
دانش اموزان کلاس چهارم بازدید علمی از خانه ی نوریان  داشتند و‌با  انرژی الکتریکی و فشار هوا اشنا شدند و فهمیدن که چطور بدن می تواند رعد و برق را در بیابان از خود عبور دهد و نحوه تولید انرژی الکتریکی و تبدیل ان به انرژی ها دیگر فرا گرفتندو در اتاق مکتب خانه با مشاهیر نجف ابادی اشنا شدند .