بازدید کارشناس مسئول مدارس غیردولتی و راهبران آموزشی از دبستان نیک دخت

حضور آقای رجایی کارشناس مسئول مدارس غیردولتی و آقایان عینی، چمی و خزائلی راهبران آموزشی در دبستان نیک دخت و بازدید از نمایشگاه جابر، نمایشگاه دست سازه های کامپیوتری دانش آموزان، ماکت ویژه دهه فجر بهمن و اجرای سرود ای وطن توسط دانش آموزان کلاس ششم