برگزاری اولین جلسه ی انجمن اولیا و مربیان در دبستان عصر دانش

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان با حضور نمایندگان منتخب اولیا و مسئولین مدرسه روز یک شنبه مورخ 2/8/95 راس ساعت 3 بعد از ظهر در محل مدرسه برگزار شد.

⬅️عناوین مطرح شده در جلسه: 

✅معارفه و آشنایی

✅ بیان اهداف و تشریح نحوه همکاری انجمن با مدرسه

✅آشنایی بیشتر با رویکرد آموزشی و تربیتی موسسه محمد امین و گزارش فعالیتهای این موسسه تا کنون

✅گزارش مدیریت جدید از اقدامات انجام شده تا کنون و شرح برنامه های قرار گرفته در دستور کار

✅نظرخواهی پیرامون برنامه ریزی روز دانش آموز

✅ نظرخواهی پیرامون طرح تربیتی نردبان پیشرفت دانش آموز

✅ نظرخواهی از اولویت بندی موضوعات آموزش خانواده

✅نظر خواهی پیرامون راهکارهای تقویت تعامل و ایجاد صمیمیت بین خانواده ها

✅ انتخاب رئیس و نایب رئیس

 

⬅️نظرات بسیار ارزشمند اعضا در زمینه های عنوان شده ثبت گردید و در پایان با رای گیری از حضار جناب آقای مهندس حمید کاظمی به عنوان رئیس انجمن و خانم دکتر مرضیه عسگری مقدم به عنوان نایب رئیس انجمن انتخاب گردیدند.➡️