برگزاری اولین جلسه ی مدیران مدارس مؤسسه فرهنگی- آموزشی محمد امین درسال تحصیلی 96-1395

اولین جلسه مدیران مدارس مؤسسه فرهنگی- آموزشی محمد امین در تاریخ 1395/7/7 با حضور مدیران محترم مدارس جناب آقای پزشکی،جناب آقای رستمی، سرکارخانم عبدالعظیمی، سرکار خانم محنتی و نیز جناب آقای پوراسماعیلی و جناب آقای محنتی برگزار گردید.

در این جلسه ضمن معارفه و آشنایی مدیران مدارس و گزارشی از روند بازگشایی مدارس و برنامه های اجرا شده، مصوب گردید که:

1- جلسه ی مدیران دوشنبه های آخر هرماه تشکیل گردد. بنابراین دومین جلسه ی مدیران ان شاءالله در تاریخ 95/7/26 در دبستان عصر دانش ساعت 4 بعد از ظهر برگزار می گردد.

2- در جلسه ی آینده در مورد آیین نامه مالی مدارس تصمیم گیری شود.

3-بسته ی آموزشی خانواده تا هفته ی آینده تهیه گردد.

4- نام مدارس به محمد امین تغییر یابد و تبلیغات مربطه(  شامل طراحی لگو، تابلو و ....) انجام پذیرد.

5- سایت موسسه پیگیری گردد.

6- ملزومات مدارس با هماهنگی مؤسسه خریده شود.

جلسه در سایت 18:45 به پایان رسید.