برگزاری دومین جلسه ی انجمن اولیا و مربیان در دبستان عصر دانش در تاریخ 95/8/23

  • دومین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبستان عصر دانش- یک شنبه 95/8/23با حضور اکثریت اعضا برگزار شد⭕
  • عناوین مطرح شده در جلسه:
  •  

✅ تحلیل اردوی مادران و پسرانو بررسی پیامدهای آن

✅ توجه به شورای دانش آموزی و استفاده از این پتانسیل در پیگیری مسائل دانش آموزان

✅ هماهنگی دومین جلسه آموزش خانواده

✅ هماهنگی برگزاری اردوی پدران و پسران

✅ هماهنگی برنامه های هفته کتابخوانی و اهدا بن خرید کتاب به دانش آموزان توسط اعضای انجمن

✅ برنامه ریزی جشنواره تغذیه سالم به مناسبت روز جهانی دیابت