برگزاری عزاداری توسط دبستان عصر دانش در ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان