برگزاری عزاداری توسط دبستان نیک دخت در ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان