بزرگداشت روز نجف آباد-دبستان نیک دخت (کلیپ)

نجف آباد، 
شهر من افتخار من، 
روز 5 اسفند روزرحماسه و ایثار نجف آباد، کلیه اعضای خانواده نیک دخت گرد هم آمدند تا این روز نیکو را پاس بدارند،و والدین گرامی به فرزندانشان بیاموزند که به داشته های خود ببالند واین آرامش را مدیون خون شهیدانند. 
در این روز دبستان نیک دخت، 
غرفه یادواره شهداونمایشگاه کتاب داشتیم، 
مادران گرامی از وسایل سنتی داخل منزل نمایشگاهی تشکیل دادند، همچنین با دستان گرم وپر مهرشان غذاهای سنتی مثل :
آماج، کاماج، اگردک،کالاجوش، گداخته، کوفته، گندی،قیمه ریزه، اش،کله پاچه،.... پختند.حتی حواسمان به کباب گوشت شتر وسیخ انجیر هم بود که به صورت نمادین داشتیم. هر مادر در کنار فرزند خود به آرامی غذا را میل کردندوبه یکدیگر تعارف کردند وهمراهمعلمین عزیز رسم وآیین زندگی را به دانش آموزان آموختند. 
در این روز زیبا مشاغل سنتی هم جایگاه خاص خود را داشت، آقای کاظمی از حلاجی وکلاه مالی گفت.وانجام داد واقای عبدالعظیمی برایمان نان خانگی پخت وهمگی نان داغ وتازه خوردیم.
حتی خانواده هایی که هم نجف آبادی نبودند در این جمع صمیمانه حاضر شدند ولذت بردند 
جای همگی خالی