جشن پایان سال معلمان

در شامگاه شنبه 95/3/8 جشن پایان سال ویژه معلمان در دبستان عصر دانش برگزار شد.