جشن پایان کتاب قرآن کلاس سوم

کلاس سوم 

دختران سوم در تاریخ 2/17به مناسبت پایان کتاب قران جشن گرفتند که دراین مراسم برنامه هایی مانند مولودی خوانی ونمایش وخواندن آیات قران همراه با معنی  برگزار شد 

دبستان دخترانه نیک دخت