جشن چهل سالگی انقلاب در دبستان دخترانه محمد امین (ص)