جلسه انجمن اولیا و مربیان دبستان پسرانه عصر دانش در دیماه95

✅چهارمین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبستان عصر دانش روز یک شنبه مورخ 10/15 راس ساعت ده در محل مدرسه برگزار گردید✅
مصوبات جلسه  به شرح زیر می باشد:
⬅️ایجاد فضای دو منظوره گلخانه و سالن نمایشگاه در فضای آزاد مدرسه 
⬅️ فراخوان دعوت اولیا و دانش آموزان در برپایی نمایشگاه دست آوردهای دانش آموزان 
⬅️ ثبت نام گزینشی دانش آموزان در سال آینده 
⬅️ تشکیل کمیته های تخصصی انجمن با اولیای دانش آموزان
⬅️ تهیه بیلان مالی دبستان عصر دانش در نیمه اول سال جهت ارائه به خانواده ها
⬅️برنامه ریزی و هماهنگی برنامه های روز هوای پاک