جلسه توجیهی مرحله سوم جذب نیروی موسسه محمد امین (ص)

جلسه توجیهی مرحله سوم جذب نیروی موسسه محمد امین

در این جلسه ابتدا آقای محنتی از موسسان و هیأت مدیره ی موسسه، ضمن تبریک و خوش‌آمدگویی به حضار، به بیان اهداف و رویکرد موسسه و اهمیت آن پرداختند.

سپس جناب آقای دکتر آیت، رئیس دانشگاه پیام‌نور واحد نجف‌آباد و از نخبگان فرهیخته ‌ی نجف‌آبادی که عضو هیأت امنا و اتاق فکر موسسه نیز هستند، سخنانی درباره‌ی اهمیت آموزش و معلم ایراد نمودند. ایشان همچنین به اهمیت ویژه‌ی مهارت‌های زندگی در آموزش تاکید نمودند. بعد از سخنرانی دکتر آیت هم، جناب آقای پوراسماعیلی از اعضای هیإت مدیره‌ی و مسئول آموزش موسسه به روند مرحله‌ی سوم جذب نیرو که شامل انجام پروژه‌ی تحقیقی و شرکت در دوره‌های آموزش حضوری است، پرداختند.

برای پروژه‌ی تحقیقی که به‌صورت گروهی بایستی انجام گیرد، سه  کتاب نیز توسط خانم محنتی از همکاران موسسه معرفی شد که پذیرفته‌شدگان در این مرحله در راستای انجام بهتر پروژه از آن استفاده کنند.

در پایان نیز راه‌یافتگان به مرحله‌ی سوم جذب نیرو به گروه‌های پنج نفره تقسیم شدند تا پروژه تحقیقی خود را شروع کنند.

سه کتاب معرفی ‌شده در این مرحله :

1. کتاب قلب‌ها و اندیشه‌ها( تجارب آموزشی ژاپنی ها در مراکز پیش دبستانی و دبستانی )

اثر:  دکتر کاترین لوئیس ( مرکز انتشارات دانشگاه کمبریج )
ترجمه : حسین افشین منش ، شیده ایلبیگی طاهر

 

 

2.  کتاب شوق یادگیری

اثر: باب سولو و با ترجمه: گلناز فم‌تفرشی

3. کتاب هر دانش آموزی می تواند موفق شود اثر ویلیام گلاسر ترجمه مهرداد فیروزبخت