جلسه سرگروه‌های تیم‌های پژوهشی، مرحله سوم جذب نیروی موسسه محمد امین (ص)

نشست صمیمانه سرگروه‌های تیم‌هایی که در سومین مرحله جذب نیرو به کار تیمی پژوهش در باب مدارس موفق ایران و جهان هستند در روز دوشنبه 31 خرداد 95 برگزار شد.

در این جلسه ابتدا جناب آقای محنتی، از موسسان و عضو هیات مدیره موسسه محمد امین به بیان احساس خوب خود دربارۀ کار تیمی گروه‌ها و انگیزه و اشتیاقشان، پرداختند و سپس روند مرحله سوم جذب نیرو و جایگاه افراد رسیده به این مرحله  را تشریح نمودند.

سپس، سرگروه‌های هر تیم، گزارشی از روند کار خود و مدرسه انتخابی خود بیان نمودند. آن‌ها همچنین  به بیان مشکلات و چالش‌های پیش روی خود  در این پژوهش پرداختند.

بعد از آن، سرکارخانم آقاسلیمانی مسئول برنامه‌ریزی درسی دو دبستان موسسه، یکسری ازراهکارها و لوازم ضروری این پژوهش را عنوان نمودند.

در پایان، جناب آقای پوراسماعیلی مسئول آموزش موسسه، اهداف، روش، نحوه‌ و زمان ارائۀ  این  پژوهش را بیان کردند و از اعضای گروه خواستند که بدون هیچ نوع کلیشه ذهنی و پیش‌فرضی، با خلاقیت و پویایی و ذهنی باز به پژوهش بپردازند و در نهایت پیشنهادهای مفید و کاربردی و مناسب محیط فرهنگی اجتماعی شهر، ارائه نمایند.