جلسه هیات امنای موسسه آموزشی فرهنگی محمد امین(ص) با حضور امام جمعه نجف آباد