روز دانش‌آموز و تغییر نام دبستان نیک‌دخت به نام مبارک محمدامین(ص) در دبستان دخترانه محمدامین(ص)