روز دانش‌آموز و یادگیری مهارت‌های زندگی در دبستان پسرانه محمدامین(ص) دوره اول

 

آغاز فعالیت‌های مربوط به حل مسئله

 

 

 

 

آغاز فعالیت‌های مربوط به مهارت کنترل استرس و هیجان

عینک آقای خوش بین شروعی برای مهارت کنترل استرس و هیجان در روز دانش آموز بود. این مهارت با عینک شروع شد تا در ادامه فعالیت های مهارت های زندگی مقدمه ای برای این مهارت باشد.

 

بازی شادی هیجان در روز دانش آموز