روز شکوفه‌های عصردانش

روز شکوفه های عصر دانش
روز چهارشنبه مورخ 95/6/31،  اولین روز مدرسه برای دانش آموزان پایه اول دبستان عصر دانش بود.
کلاس اولی ها یک روز به یادماندنی را در کنار اولیای عزیز و مربیان مهربانشان، با بازی و شادی تجربه نمودند.
دیدن اولین شکوفه های مهر در فصل مهربانی،  دل انگیزترین هوای پاییزی را برای معلمان و مسئولین مدرسه به ارمغان آورد.