سومین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبستان عصر دانش

سومین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبستان عصر دانش عصر روز دوشنبه در محل مدرسه برگزار گردید.

 

موضوعات مطرح شده در این جلسه:

 

⬅️ تحلیل اردوی پدران و پسران و بیان نقطه نظرات پدران به مدیریت مدرسه

⬅️هماهنگی و پیگیری کارگاههای آموزشی با موضوعات مورد نیاز برای والدین و دانش آموزان

⬅️تحلیل عملکرد درسی و اخلاقی دانش آموزان در سه ماه گذشته توسط مدیر مدرسه

⬅️تشکیل صندوق ارتباط اولیا با اعضای انجمن

⬅️برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان در بهمن ماه

⬅️ فراخوان دعوت به همکاری اولیا با مدرسه در برپایی نمایشگاه