مانور زلزله دبستان عصر دانش با همکاری سازمان هلال احمر شهرستان نجف آباد