مجموعه مدارس موسسه محمد امین(ص) حامیان حفاظت از محیط زیست

یکی از برنامه های مورد تایید کارشناسان علوم تربیتی در اتاق فکر و برنامه ریزی موسسه محمد امین( ص)، آموزش دانش آموزان به حفاظت از محیط زیست و ترویج فرهنگ احترام به محیط زیست  در بین مردم جامعه می باشد. لذا موسسه محمد امین(ص) در صدد است تا با اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی از اولین مدارس پیشگام شهرستان در این زمینه باشد. برای تحقق این هدف همکاری و تعامل با سازمانهای مربوط از جمله سازمان حفاظت از محیط زیست، جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی، شهرداری و.... در دستور کار برنامه های این موسسه می باشد.

بدین منظور امروز 29 دیماه مصادف با روز هوای پاک، دانش آموزان مدارس این موسسه، در اجرای مانور حمایت از محیط زیست به ترویج فرهنگ احترام به محیط زیست در بین مردم پرداختند. 

این برنامه مورد حمایت سازمان محیط زیست، آموزش و پرورش و شهرداری قرار گرفت. 

آقای محمدی رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با حضور در بین دانش آموزان، از احساس مسئولیت آنها نسبت به حفاظت از محیط زیست ابراز خرسندی نمود.

مدیریت دبستان عصر دانش به عنوان مدیر اجرایی این برنامه، از تلاشهای بی وقفه همکاران و دانش آموزان مجموعه مدارس موسسه محمد امین(ص) و مدیران این مدارس در اجرای برنامه قدردانی می نماید. 

گزارش تصویری مانور هوای پاک را ببینید.